matlab显示输出参数太多

像图中这种情况是怎么回事啊 -------------------------------- 作者在 2019-06-10 20:59:09 补充以下内容 --------------------------------
2019-06-10 20:58 | 阅读 2860 次 | 评论 0 条

统计小鸡数目和平均重量(老师布置的题目,各位帮帮忙啊)

请用静态数据成员和静态成员函数,统计并输出农场中小鸡和小猪的数目和平均重量。
2019-04-11 08:36 | 阅读 760 次 | 评论 0 条

这题怎么做,哪位好心人能帮帮我,给点思路也行

输入一个大写字母,比如: 输入:F 输出: F EFE DEFED CDEFEDC BCDEFEDCB ABCDEFEDCBA 输入 任意一个大写字母 输出 如题所示输出
2018-11-20 11:50 | 阅读 1372 次 | 评论 2 条
浏览4992次
文章分类