TextMate2 设置行间距

Mac | 2019-07-06 00:34:18 | 阅读 629 次 | 评论(0)

设置跟上面一行的间距:

defaults write com.macromates.TextMate fontAscentDelta -integer 0
设置跟下面一行的间距:

defaults write com.macromates.TextMate fontLeadingDelta -integer 0


删除设置,恢复到默认设置:

defaults delete com.macromates.TextMate fontAscentDelta
defaults delete com.macromates.TextMate fontLeadingDelta
默认都是1

文章评论,共0条
游客请输入验证码
浏览2032462次
文章归档
最新评论
  • HBueia:高手,学到了。
  • yu1776151787:可是电脑主板寿命降低了