jetbrains家的Rider什么时候支持VB.NET就好了

VB.NET | 2018-03-24 18:00:51 | 阅读 1038 次 | 评论(0)

截止目前,Rider还没有要支持VB.NET的迹象。只能看着C#流口水

mac@2x.png (上传于2018-03-24 18:00:51)
mac@2x.png

-------------------------------- 作者在 2018-10-23 21:58:39 补充以下内容 --------------------------------

今天刚刚发现,最新版本已经支持VB.NET了,弹冠相庆
文章评论,共0条
游客请输入验证码
浏览1935295次
文章归档
最新评论
  • Miss_Zou:不都是复制粘贴的吗
  • Miss_Zou:目测是大佬
  • 神犇dengyuhy:语文很好