HTML UTF-8编码转换成Python的可读形式

默认分类 | 2010-04-02 13:18:58 | 阅读 1250 次 | 评论(1)

<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"/>
</head>
<body>
&#29256;&#26435;&#x6240;&#x6709;
</body>
</html>


>>> print unichr(29256)

>>> print unichr(26435)

>>> print unichr(0x6240)

>>> print unichr(0x6709)

文章评论,共1条
Avatar
1楼: 变幻小子 发表于 2011-03-18 15:31   回复
看看
游客请输入验证码
浏览1924982次
文章归档
最新评论
  • Miss_Zou:不都是复制粘贴的吗
  • Miss_Zou:目测是大佬
  • 神犇dengyuhy:语文很好