MD5 常用密码明密文对比

━╅点滴╆━ | 2006-06-02 04:27:00 | 阅读 2943 次 | 评论(1)
MD5 常用密码明密文对比
123                ac59075b964b0715
1234                52d04dc20036dbd8
12345                ea8a706c4c34a168
123456                49ba59abbe56e057
123456789                323b453885f5181f
5201314                16e0c197e42a6be3
1314520                4384298962649e58
987654321                fb411be97b3b0d48
54321                6b8770febfb40cb9
88888888                80f4189ca1c9d4d9
000                6584942e415435ff
0000                14474e4033ac29cc
001                daef50c1e02ab09b
002                cddba2c733c65f23
007                d312fa42232fd87a
008                eff9d7295bfc800a
10th                f582ac4801cbb5d8
1st                c75b7ef7915803f9
2nd                e8ed0e9c93f363bc
3rd                5b89200c7a4dedb1
4th                3c47f3c4ae1969bf
5th                2c64ad105ca56e12
6th                6880689825edfbb9
7th                fc7b2467413b1d4e
8th                fa8cd158bd36a501
9th                15b310e5ba328551
100                f5e1059396431415
101                baf56627478ec76a
108                74270fd093ee8a9b
133                2ba9336a670e36d0
163                7d4066b82ab86dff
166                e12abcb736ab9a75
188                137649590b755372
233                10ba03099a1c0393
266                cc52bc6f3d620bce
350 &
文章评论,共1条
Avatar
1楼: google 发表于 2006-06-21 04:58   回复
个人感觉好象每一种MD5程序加密的结果都是不一样的,做ASP的时候经常遇到这样的问题,更改密码要用程序自己带的MD5改,否则容易出错的
游客请输入验证码
浏览335372次